Turkchem Dergisi’nin amacı; kimya sanayinin ve bağlı alt sektörlerin gelișmesine katkıda bulunmak, sektörün genel ve güncel sorunlarını dile getirip, benzer amaçla kurulmuș sivil toplum kurulușlarının desteğini alarak çözüm üretmek, üniversite-sanayi ișbirliğinin sağlanması için gerekli girișimlerde bulunmak ve bu konularda düzenlenen seminerleri ve toplantıları okuyucularımıza ulaștırmak, sanayiciyi Ar-Ge'ye teșvik etmek, kimya sanayinde üretim yapan firmalar ile tedarikçi firmaları bulușturmaktır. Turkchem Dergisi, kimya sanayinde faaliyet gösteren tüm kurum ve kurulușların her zaman elinin altında olmasını isteyecekleri bilgileri içermektedir. Kimya sektöründe neler olup bittiğini merak ediyor, sektörü yakından takip etmek istiyorsanız Turkchem her zaman bașucunuzda olmalı!Artık tüm dergilerimiz tek portalda yayında: http://www.turkchem.net/